Η Σύνθεσις έχει ως σκοπό την ανάπτυξη πολιτιστικών, ανθρωπιστικών ή οικολογικών αξιών µέσα από σεμινάρια, διαλέξεις, εκθέσεις εκδηλώσεις στο πνεύμα διαρκούς επιμόρφωσης και δια βίου εκπαίδευσης των ενηλίκων.

Για το σκοπό αυτό λειτουργούν τα εξής τμήματα:

Ψυχοενεργειακή Προσέγγιση
Ψυχοενεργειακή Προσέγγιση
Σχέση θεραπευτή θεραπευόμενου
Ρεφλεξολογία
Εσωτέρα Θεραπευτική
Εσωτέρα Θεραπευτική
Σχέση θεραπευτή θεραπευόμενου
Σχέση θεραπευτή θεραπευόμενου