ΣΧΟΛΗ – ΤΜΗΜΑΤΑ

Ψυχοενεργειακή
Η Επιστήμη της Γεφύρωσης
Ψυχοενεργειακοί αναλυτές
Εσωτέρα Θεραπευτική
Σχέση θεραπευτή θεραπευόμενου
Λόγος περί φόβου
Σύνδρομο εγκατάλειψης
Η γιόγκα της "Σύνθεσις"