ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Η Συνθετική Ψυχοενεργειακή Προσέγγιση ιδρύθηκε το 1997 από τον Ιωάννη Ψάρρα, στο Χώρο Πολιτισμού και Έρευνας “ΣΥΝΘΕΣΙΣ” και έχει ως βασικό της εγχειρίδιο την Εσωτερική Ψυχολογία της Αλίκης Μπαίηλυ.

Σκοπός του τμήματος είναι η προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου και μέσα απ’ το πληροφοριακό υλικό των κειμένων, την γνώση των επτά ακτίνων και την επίδραση που έχουν σε κάθε σώμα ξεχωριστά, να αναδυθούν και να εκφρασθούν οι καλύτερες ποιότητες του, ώστε να αποβεί ενεργός και χρήσιμος πολίτης.

Η εκπαίδευση είναι τρία έτη, με παρακολούθηση ενός δίωρου την εβδομάδα και ενός εντατικού Σαββατοκύριακου σεμιναρίου ανά έτος.

Α΄ έτος: Το Συναισθηματικό σώμα και οι Ακτίνες του.
Β΄ έτος: Το Νοητικό σώμα και οι Ακτίνες του.
Γ΄ έτος: Το σώμα της Προσωπικότητας, το σώμα της Ψυχής και οι Ακτίνες τους.
Διδάσκει ο Ιωάννης Ψάρρας