Ο ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1995 στην Νέα Κούταλη της Λήμνου από τον Ιωάννη Ψάρρα.

Δραστηριοποιείται στο πεδίο των Ενεργειακών Προσεγγίσεων, και της Συνθετικής Συμβουλευτικής με προγράμματα πάνω στις εξής κατευθύνσεις:

  • ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ (από το 1990)
  • ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ (από το 1991)
  • ΣΧΕΣΗ ‘ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ’- ‘ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ’ (από το 1990)
  • ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ στην ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΑΚΤΙΝΩΝ (1997).

 

ΣΥΝΘΕΣΙΣ: (αρχ. συντίθιμι), η αρμονική σύνδεση μερών/στοιχείων μεταξύ τους για τη δημιουργία ενός συνόλου. Το ολικό άθροισμα, το κέντρο και η περιφέρεια καθώς και ο κύκλος της εκδήλωσης, θεωρούμενα ως μονάδα.