Σχέση θεραπευτή θεραπευόμενου

Σχέση θεραπευτή θεραπευόμενου

“Θεραπευτής” “Θεραπευόμενος”:η επιτακτική ανάγκη θεραπείας των ‘θεραπευτών’.
Γιατί η θεραπεία ξεκινά από την επί τα βέλτιω ενσυνείδητη αλλαγή του δικού τους συστήματος.

Η επιτακτική ανάγκη θεραπείας των ‘θεραπευτών’.

Γιατί η θεραπεία ξεκινά από την επί τα βέλτιω ενσυνείδητη αλλαγή του δικού τους συστήματος.
Γιατί δεν μπορεί κανείς να ‘θεραπεύσει’ αν δεν αρχίσει να θεραπεύεται ο ίδιος.

Γιατί χρειάζεται θάρρος για να παραδεχθεί ο ‘θεραπευτής’ ότι για να επιτύχει στο έργο του οφείλει να επιδιώκει ο ίδιος να είναι εσαεί θεραπευόμενος.

ΜΟΝΟΕΤΕΣ ΤΜΗΜΑ
*Για όλους όσους ασχολούνται με τον άνθρωπο…