Ρεφλεξολογία

Σχέση θεραπευτή θεραπευόμενου

 

Ρεφλεξολογία

Η Ρεφλεξολογία είναι τέχνη και επιστήμη που βασίζεται πάνω στην αρχή ότι υπάρχουν περιοχές γνωστές ως αντανακλαστικά σημεία στα χέρια και τα πόδια και που αντιστοιχούν σε κάθε όργανο του σώματος.

Ρεφλεξολογία είναι τέχνη και επιστήμη, που βασίζεται πάνω στην αρχή ότι υπάρχουν περιοχές γνωστές ως αντανακλαστικά σημεία στα χέρια και στα πόδια και που αντιστοιχούν σε κάθε όργανο του σώματος.

Είναι μια πανάρχαια ιαματική διαδικασία και μια ολιστική ήπιου χαρακτήρα αφάρμακη μέθοδος , που βοηθά εκτός από την ‘ίαση’ και στην πρόληψη κάθε είδους ανισορροπίας , που προέρχεται από τα σώματα του ανθρώπου (φυσικό/ αιθερικό , συναισθηματικό , νοητικό) και ενισχύει την έμφυτη ικανότητα του ανθρώπινου οργανισμού να αυτοθεραπεύεται.

Έχοντας υπ’ όψιν της η

ΣΥΝΘΕΣΙΣ

αυτήν την ολιστική διάσταση του ατόμου, προσεγγίζει την πιο λεπτοφυή πλευρά της

Ρεφλεξολογίας

και την δυνατότητά της να επενεργεί θετικά στο συναισθηματικό και νοητικό σώμα του, με την

Ενεργειακή Ρεφλεξολογία

που διδάσκεται σε έναν τρίτο επιπρόσθετο χρόνο (advanced course) και απευθύνεται σε όλους τους πιστοποιημένους ρεφλεξολόγους που έχουν τελειώσει τη διετή τους εκπαίδευση σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει θεσπίσει το Σωματείο Ελλήνων Ρεφλεξολόγων (Σ.Ε.Ρ.) .

Ανοίγονται έτσι νέες προοπτικές στην μέχρι τώρα πορεία της στον χρόνο , ο/η δε

Ρεφλεξολόγος

γίνεται πιο αποτελεσματικός/ή και πιο ουσιαστικός/ή.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ουσιαστικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και προοπτικής ενηλίκων που ενδιαφέρονται για τις ήπιες μορφές ιαματικής προσέγγισης και όχι μόνο για απλή γνώση μιας τεχνικής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Το επαγγελματικό τμήμα της Ρεφλεξολογίας της ΣΥΝΘΕΣΙΣ ακολουθεί το πρόγραμμα που έχει θεσπίσει το Σωματείο Ελλήνων Ρεφλεξολόγων ( Σ.Ε.Ρ. ) . Τα δε πιστοποιητικά που χορηγούνται αναγνωρίζονται από τον Σ.Ε.Ρ. και παρέχουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους για την άμεση εγγραφή τους ως μέλη του Σ.Ε.Ρ. και το προνόμιο να εργασθούν κάνοντας πράξη ότι απεκόμισαν από την διετή ενασχόλησή τους με το αντικείμενο της Ρεφλεξολογίας .

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ :

A΄ ΕΤΟΣ

 • Ιστορία της Ρεφλεξολογίας
 • Συχνότητα,διάρκεια συνεδριών
 • Τεχνικές χαλάρωσης
 • Τεχνικές πίεσης
 • Αντανακλαστικά σημεία όλων των οργάνων στα πέλματα  (το αλφαβητάρι της Ρεφλεξολογίας)
 • Περιπτώσεις που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή
 • Λήψη ιστορικού
 • Κλασική Ρεφλεξολογία
 • Συστοιχίες
 • Μίκρο-Μάκρο Ζωνορεφλεξολογία

 

Β΄ ΕΤΟΣ

 • Συστήματα
 • Ρεφλεξολογία στις Παλάμες [Χειρορεφλεξολογία]
 • Εισαγωγή στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική
 • Μεσημβρινοί στα πέλματα
 • Ρεφλεξολογία στο Αυτί και στο Πρόσωπο
 • Σχέση “Θεραπευτή”- “Θεραπευόμενου”

 

Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και ιατρικά μαθήματα

Α΄ Έτος: Ανατομία-Φυσιολογία

Β΄ Έτος:  Νοσολογία

Σημ.: Οι απόφοιτοι παραϊατρικών σπουδών μπορούν να απαλλάσσονται από την παρακολούθηση μαθημάτων αφού καλύπτουν τις ώρες και μαθήματα βάσει της εγκυκλίου του Σ.Ε.Ρ. σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να καλύψουν τις μέρες και τα αντίστοιχα μαθήματα.