Ψυχοενεργειακή Προσέγγιση

Ψυχοενεργειακή Προσέγγιση

Η Ψυχοενεργειακή είναι ένας τρόπος Προσέγγισης της Πραγματείας επί των Επτά Ακτίνων της Αλίκης Μπέηλυ και ειδικότερα του βιβλίου της Εσωτερικής Ψυχολογίας.

Η Ψυχοενεργειακή είναι ένας τρόπος προσέγγισης της Πραγματείας επί των Επτά Ακτίνων της Αλίκης Μπέηλυ και ειδικότερα του βιβλίου της Εσωτερικής Ψυχολογίας, που ξεκίνησε το 1997 από το χώρο της ‘Σύνθεσις’ με εισηγητή τον Ιωάννη Ψάρρα.

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Η Ψυχοενεργειακή Προσέγγιση, στηρίζεται πάνω στην Έννοια της Ψυχής , όχι απλά σαν μια θεωρητική άποψη, αλλά ως πραγματικό γεγονός που μπορεί να βιωθεί και να εκφραστεί.
Η Ψυχή είναι η βασική αρχή, το αξίωμα, η γεννήτρια απ’ όπου ο άνθρωπος μπορεί να αντλήσει και να διαχειριστεί την ενέργειά της και να την διοχετεύσει προς τα έξω στον κόσμο των δυνάμεων και των καθημερινών γεγονότων.
Η Ψυχή κατ’ αυτή τη διδασκαλία – ορίζεται ως:
‘ …ο μεσολαβητής ή το μεσαίο στοιχείο…’.
Δεν είναι ούτε πνεύμα ούτε ύλη , αλλά είναι η μεταξύ τους σχέση. έχει ομαδική συνείδηση και είναι ένα μ’ όλες τις άλλες ψυχές. Επενεργεί πάνω στην προσωπικότητα (ως προσωπικότητα νοείται το φυσικό-αιθερικό, συναισθηματικό και νοητικό σώμα του ατόμου, που είναι {η προσωπικότητα} η αντανάκλαση της Ψυχής και τα χαρακτηριστικά μιας ατομικότητας).
Συνδέεται με τον άνθρωπο μέσω ενός νήματος ενέργειας-του ‘νήματος της Ψυχής’- σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.
Η Ψυχή είναι η δύναμη της εξέλιξης.
Ο Αληθινός Εαυτός είναι η Ψυχή – τα σώματα ( νοητικό, συναισθηματικό φυσικό/ αιθερικό ) είναι τα όργανά της.

ΑΚΤΙΝΑ

Είναι ένα ρεύμα δύναμης. έχει την πηγή της στην κεντρική ενέργεια που αποκαλείται Λόγος.
{Λόγος: η πλέον εσωτερική κατάσταση της Ζωής καθώς εκδηλώνεται δια μέσου κάθε έθνους και κάθε ανθρώπου.
Η εξωτερική έκφραση ή το αποτέλεσμα της αιτίας που παραμένει πάντα κρυμμένη.}
Οι ακτίνες είναι επτά σε αριθμό.
Ενσωματώνουν επτά ιδιότητες-ποιότητες και έχουν σαν επακόλουθο μια επταπλή επίδραση πάνω στην ύλη και στις μορφές που συναντώνται σε όλα τα μέρη του σύμπαντος .
Έχουν επίσης μια επταπλή αμοιβαία σχέση μεταξύ τους.
Από την ανθρώπινη σκοπιά ,αυτοί οι επτά ακτινικοί τύποι πρέπει να εξετασθούν διεξοδικά γιατί επιδρούν άμεσα πάνω στα σώματα του ανθρώπου, τα ενεργοποιούν και τον κάνουν τελικά αυτό που είναι.
Η Εσωτερική Ψυχολογία δίνει το θεωρητικό υπόβαθρο και το πληροφοριακό υλικό πάνω στην κάθε μια από τις επτά ακτίνες και η Ψυχοενεργειακή Προσέγγιση μελετά, ερευνά και αναλύει την ιδιότητα-ποιότητα της ακτίνας που διαπερνά και χρωματίζει τα σώματα ενός ανθρωπίνου όντος.
Η Εσωτερική Ψυχολογία με την Ψυχοενεργειακή της Προσέγγιση καλύπτονται τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά από τη δήλωση της σελίδας 16 στον πρώτο τόμο της Εσωτερικής Ψυχολογίας , η οποία τονίζει τα εξής:
‘Αυτό που επιζητώ να κάνω, και η συμβολή που ζητώ να πραγματοποιήσω στο θέμα , σχετίζονται με την έμφαση που θα δώσουμε πάνω στη φύση του στοιχείου που ολοκληρώνει και που βρίσκεται μέσα σ’ όλες τις με συνεκτικότητα μορφές, και πάνω σε ό,τι ( λόγω ελλείψεως καλύτερης λέξης ) μπορεί να ονομασθεί ψυχή.
Το στοιχείο αυτό που εμψυχώνει τη σωματική φύση και εκφράζει τις αντιδράσεις του μέσω των συναισθηματικών και νοητικών καταστάσεων, αναγνωρίζεται βέβαια από πολλές σχολές ψυχολογίας, αλλά παραμένει μ’ όλον τούτο μια άγνωστη και απροσδιόριστη ποσότητα’.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται από την Εσωτερική Ψυχολογία και την Ψυχοενεργειακή Προσέγγιση είναι να προκληθεί συνειδητά η επενέργεια της δύναμης της ψυχής.
Η δύναμη αυτή τότε διαχύεται μέσα από τη ζωή της προσωπικότητας, των φορέων και της συνείδησης και έτσι καθαίρει και εξαγνίζει όλες τις όψεις της ( δηλ. το νοητικό, συναισθηματικό και φυσικό/ αιθερικό σώμα, που απαρτίζουν την προσωπικότητα )

ΟΙ ΕΠΤΑ ΑΚΤΙΝΕΣ

1η:Η Ακτίνα της Θέλησης ή της Δύναμης.
2η:Η Ακτίνα της Αγάπης-Σοφίας.
3η:Η Ακτίνα της Δράσης ή της Προσαρμοστικότητας ( η ακτίνα της Ενεργούς Νοημοσύνης ).
4η:Η Ακτίνα της Αρμονίας, του Κάλλους, της Τέχνης ή της Ενότητας ( η ακτίνα της Αρμονίας μέσω Διαμάχης ).
5η:Η Ακτίνα της Συγκεκριμένης ( Θετικής ) Γνώσης ή της Επιστήμης.
6η:Η Ακτίνα του Αφηρημένου Ιδεαλισμού ή της Αφοσίωσης.
7η: Η Ακτίνα της Τελετουργικής Τάξης.

ΤΑ ‘ΣΩΜΑΤΑ’

Την Εσωτερική Ψυχολογία την απασχολούν πέντε εν συνόλω ‘σώματα’ που απαρτίζουν τον άνθρωπο και που διέπονται από μια από τις επτά ακτίνες:

α) το σώμα της Ψυχής ( διέπεται από όλες τις ακτίνες ),

β) το σώμα της Προσωπικότητας ( εμπεριέχει ως υποσύνολά του:
το νοητικό, το συναισθηματικό και το φυσικό / αιθερικό σώμα και διέπεται από όλες τις ακτίνες ),

γ) το νοητικό σώμα ( διέπεται από την 1η, την 4η και την 5η ακτίνα),

δ) το συναισθηματικό σώμα ( διέπεται από την 2η και την 6η ακτίνα ) και

ε) το φυσικό/ αιθερικό σώμα (διέπεται από την 3η και την 7η ακτίνα ).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ενα ανθρώπινο ον, επί παραδείγματι, μπορεί να απαρτίζεται από τις εξής ακτίνες, πάντα σε σχέση με τα σώματά του:

Το φυσικό/ αιθερικό του σώμα από την 7η ακτίνα.

Το συναισθηματικό του σώμα από την 6η ακτίνα.

Το νοητικό του σώμα από την 5η ακτίνα.

Η προσωπικότητά του από την 3η ακτίνα.

Η Ψυχή του από την 2η ακτίνα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ

Κάθε ακτίνα είναι μια μονάδα ενέργειας που αποτελείται από ιδιότητες / ποιόητες που έχουν να κάνουν με:

α) τις Ιδιαίτερες Αρετές της ακτίνας.

β) τις Αρετές προς Εξέλιξη που την αφορούν.

γ) τα Ελαττώματά της και

δ) τις Αυταπάτες της ακτίνας.

Κάθε ‘σώμα’ διαθέτει εντός του και τις τέσσερις αυτές ποιότητες, εκτός από το σώμα της ψυχής, που διέπεται μόνον από τις Ιδιαίτερες Αρετές.

ΣΚΟΠΟΣ

Η όλη εργασία της Ψυχοενεργειακής Προσέγγισης έγκειται στο να ελαχιστοποιηθούν οι ‘παρενέργειες’ από τα ελαττώματα και τις αυταπάτες του κάθε σώματος , να κινητοποιηθούν οι αρετές προς εξέλιξη και να αποκαλυφθεί η ιδιαίτερη αρετή ενός εκάστου σώματος – αυτή που ακριβώς η ψυχή θέλει να εκφράσει μέσα στην καθημερινή ζωή.

ΠΟΙΟΥΣ/ΕΣ ΑΦΟΡΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ-ΥΛΗ

Το τμήμα της Ψυχοενεργειακής Προσέγγισης αφορά αποκλειστικά ενήλικες και είναι διαρκείας τριών ετών, από τον Οκτώβριο εκάστου έτους μέχρι το τέλος Μαϊου του άμεσου επόμενου και απαιτεί παρακολούθηση δύο ωρών την εβδομάδα.
Τον πρώτο χρόνο δίνονται πληροφορίες και υλικό για το συναισθηματικό σώμα και τις ακτίνες που το διέπουν ( 2η, 6η),
το δεύτερο χρόνο για το νοητικό σώμα και τις ακτίνες του ( 1η, 4η, 5η )
και τον τρίτο για την προσωπικότητα , τις ακτίνες της και τη σχέση της με τη ψυχή και τις ακτίνες της ψυχής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μετά την πάροδο των τριών ετων, δεν παρέχεται στους συμμετέχοντες μέχρι εκείνη την στιγμή καμιά άλλου είδους ή τύπου ‘υποστήριξη’ ή ‘βοήθεια’, καθότι η Εσωτερική Ψυχολογία και κατ’ επέκταση η Ψυχοενεργειακή Προσέγγιση πρεσβεύουν, ότι επί της γης, δεν υπάρχει κανένας ‘δάσκαλος’ ή ‘ειδικός’ που μπορεί ή και πρέπει να στηριχθεί κανείς ή καποια διδασκαλια ή ιδεολογία, απ’ όπου κι αν προέρχεται, που να δημιουργεί αυθεντίες και οπαδούς θα πρέπει να έχει κάποια χρησιμότητα ή κανένα μέλλον.
Κατά την Εσωτερική Ψυχολογία ο ουσιαστικός διδάσκαλος κάθε ανθρωπίνου όντος είναι μόνον η ψυχή του.
Η ενέργεια της ψυχής που έχει κινητοποιηθεί και το υλικό που έχει δοθεί κατά τα τρία αυτά χρόνια θεωρούνται και είναι επαρκέστατα για να ‘αναλάβουν’ δράση και να ειναι ικανός κανείς να ολοκληρώσει εαυτόν, γεφυρώνοντας τα όποια χάσματα τυχόν υπάρχουν μέσα στη συνείδησή του και που έχουν να κάνουν με τη σχέση του με τον ίδιο και τον κόσμο.
Παροτρύνονται, παρ’ ολ’ αυτά, τα άτομα να δημιουργήσουν ,αν το επιθυμούν, ομάδα ή ομάδες μελέτης της Εσωτερικής Ψυχολογίας, χωρίς την παρουσία όμως του μέχρι πρότινος εισηγητή.[ ΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΄ΠΕΡΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ’.

‘ …να μπορέσει ν’ αναπτυχθεί ομαδική επίγνωση.
…η διδασκαλία δεν δίνεται μόνο με σκοπό να σας εκγυμνάσει ή να σας προσφέρει ευκαιρία.
Η ζωή ολάκερη είναι ευκαιρία, και η ατομική αντίδραση στην ευκαιρία είναι ένας από τους παράγοντες που φανερώνουν ανάπτυξη της ψυχής.
Για το τελευταίο αυτό η σχολή εκγύμνασης του κόσμου του ιδίου αρκεί.
Σε κάθε μετάδοση της αλήθειας πρέπει να μην υπάρχει επιβολή αυθεντίας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να αφήνονται ελεύθεροι να επωφελούνται της διδασκαλίας ή όχι , το δε πνευματικό έργο πρέπει να προωθείται ένεκα της ελεύθερης εκλογής και της αυτοπροαίρετης προσπάθειας του μαθητή σαν ατόμου.’
Εσωτερική Ψυχολογία , τομ.Ι, Σελ. 2.

 

 

ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Στην Πραγματεία επί των Επτά Ακτίνων

 

Η Ψυχοενεργειακή Προσέγγιση πάνω στην Πραγματεία επί των Επτά Ακτίνων της Αλίκης Μπέϊλη ξεκίνησε τη διαδρομή της μέσα στο χρόνο το 1997 από τον χώρο Πολιτισμού και Έρευνας ‘ΣΥΝΘΕΣΙΣ’, με εισηγητή τον Ιωάννη Ψάρρα.

Ουσιαστικά προσπαθεί να διερευνήσει,να ερμηνεύσει και να κάνει λόγο και πράξη τους δύο τόμους της Εσωτερικής Ψυχολογίας της Μπέϊλη, που είναι και το βασικό της εγχειρίδιο.

Παράλληλα παίρνει υλικό και από όσα κείμενα της Διδασκαλίας μπορούν να φανούν χρήσιμα για το έργο.

Ο σκοπός της Ψυχοενεργειακής Προσέγγισης είναι να εγκαινιάσει τη νέα Ψυχολογία που βασίζεται στην Επιστήμη των Ακτίνων,να τη διαδώσει στο ευρύτερο κοινό και να την καταστήσει ένα ικανό εφόδιο για το άτομο, τις ανθρώπινες σχέσεις και την ιστορία.

Τα βιβλία της Αλίκης Μπέϊλη πάνω στην

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΑΚΤΙΝΩΝ

είναι:

Τόμος Ι- Εσωτερική Ψυχολογία Ι

Τόμος ΙΙ- Εσωτερική Ψυχολογία ΙΙ

Τόμος ΙΙΙ- Εσωτερική Αστρολογία

Τόμος ΙV- Εσωτέρα Θεραπευτική

Τόμος V- Οι Ακτίνες και οι Μυήσεις ( Ι και ΙΙ )

Ψυχοενεργειακή Προσέγγιση

ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

στην

Πραγματεία Επί των Επτά Ακτίνων

[ Περιγραφή του Σεμιναρίου]

 

Το σεμινάριο είναι της τάξεως των τριών ετών , με παρακολούθηση ενός δίωρου την εβδομάδα ,αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο εκάστου έτους μέχρι και το τέλος Μαίου του επομένου, μαζί με Σαββατοκύριακα εντατικά προγράμματα , καθώς και εβδομαδιαία –εξειδικευμένα- καλοκαιρινά σεμινάρια εκτός Αθηνών.

Αφορά αποκλειστικά και μόνον ενήλικες.

Α’ έτος: Το Συναισθηματικό σώμα και οι Ακτίνες του.

Εντατικό Σαββατοκύριακο: ‘Περί Αυταπατών’.

Β’ έτος: Το Νοητικό σώμα και οι Ακτίνες του.

Εντατικό Σαββατοκύριακο: ‘Η διαδικασία του Σκέπτεσθαι’.

Γ’ έτος: Το σώμα της Προσωπικότητας ,το σώμα της Ψυχής και οι Ακτίνες τους.

Εντατικό Σαββατοκύριακο: ‘Η Γέφυρα του Ουράνιου Τόξου’.

 

Ψυχοενεργειακή Προσέγγιση

Περί Βρεφονηπιακών Σταθμών

 

Πρέπει να μας ενδιαφέρει μόνο ότι διδάσκεται. Το αντικείμενο της προσπάθειά σας πρέπει να είναι η εξάσκηση της ενόρασης ν’ αναγνωρίζει την πνευματική αλήθεια. Η μόνη αυθεντία είναι η διδασκαλία και όχι ο διδάσκαλος, πάνω στο βράχο της αυθεντίας πολλές σχολές έχουν προσαράξει. Δεν υπάρχει παρά μία αυθεντία- η αθάνατη ψυχή κάθε ανθρώπου, και είναι η μόνη αυθεντία που πρέπει ν’ αναγνωρίζεται.

Μάθετε να συλλαμβάνετε τη διδασκαλία σωστά, και να την βλέπετε όπως ακριβώς είναι…η πραγματική σπουδαιότητα της Πραγματείας επί των Επτά Ακτινών θ’ αρχίσει να προβάλλει και ν’ αποτελεί μέρος της γενικής γνώσης μόνο προς το τέλος αυτού του αιώνα…Μέρος της διδασκαλίας έχει άμεση χρησιμότητα για όλους σας! Ένα άλλο μέρος της θα ρίξει φως πάνω στα προβλήματα της σύγχρονης ψυχολογίας και θα συνδέσει πολλές όψεις της επιστήμης της ψυχής. Την εποχή αυτή οι μαθητές αναπτύσσονται ανακαλύπτοντας το απόθεμα της ψυχικής γαλουχήσεως, θα διαπιστώσουν ότι η πηγή της δύναμής τους βρίσκεται στην ομαδική διδασκαλία και στην ομαδική προσπάθεια.

Εκγυμνάζουμε ανθρώπους να ζουν σα ψυχές και όχι σαν παιδιά που χρειάζονται βρεκομική φροντίδα σ’ ένα προστατευμένο βρεφοκομείο που λειτουργεί με κανονισμούς και διαταγές.

Σα ψυχές οι άνθρωποι αντλούν τη ζωή τους από τον ωκεανό του παγκόσμιου και όχι από το μικροσκοπικό πηγάδι του ιδιαίτερου. Κουβαλώντας τις μικρές τους στάμνες, βρίσκουν το δρόμο τους σ’ αυτό τον ωκεανό και για λογαριασμό τους αντλούν και γεμίζουν τα δοχεία τους μ’ αυτό που χρειάζονται. Κάτω από το φως της ενόρασής σας και του φωτισμένου νου σας- που έχει αναπτυχθεί ώστε να γίνει χρήσιμο, μέσω διαλογισμού- πάρτε εκείνη την όψη της διδασκαλίας που σας ταιριάζει και σας βοηθά, και ερμηνέυσετέ την από το φως της δικής σας ανάγκης και ανάπτυξης.

Οι μέρες των επαφών της προσωπικότητας, της προσοχής στην προσωπικότητα και των προσωπικών μηνυμάτων έχουν παρέλθει, και είχαν παρέλθει εδώ και καιρό, εκτός από την κοιλάδα της πλάνης, πάνω στο αστρικό πεδίο.

Αυτό είναι ένα σκληρό μήνυμα, αλλά κανένας αληθινός μαθητής δεν θα το παρανοήσει. Από τα βάθη της δικής του εμπειρίας ξέρει ότι αληθεύει. Αυτό που έχει ζωτική σημασία είναι το σώμα της διδασκαλίας που μπορεί να καταστεί διαθέσιμο και η επίδρασή του πάνω στο συλλογικό νου των στοχαστών της φυλής, αυτό που φαίνεται σε μας τους διδασκάλους ότι έχει υπέρτατη σπουδαιότητα είναι η αλληλενέργεια μεταξύ του υποκειμενικού ομίλου των παγκόσμιων εργατών και – στο εξωτερικό επίπεδο της αντικειμενικότητας, αυτών που αγαπούν την ανθρωπότητα. Η ικανοποίηση της ατομικής έφεσης, η ανταπόκριση στην επιθυμία των δοκιμών και η τροφοδότηση της πνευματικής φιλοδοξίας δεν μας ελκύουν καθόλου.

Οι καιροί είναι εξαιρετικά σοβαροί και η κρίση εξαιρετικά οξεία.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ , ΤΟΜ.ΙΙ