Το βλέμμα

13,00

Το βλέμμα.
Το πρώτο αλλά και το τελευταίο.
Ενδιάμεσα, χιλιάδες βλέμματα, εκατομμύρια καθρέφτες, να πιστοποιούν ότι υπάρχεις ή και όχι.

Τα βλέμματα.
Της Παρουσίας.
Της Απουσίας.

Μαζί με το Ανύστακτον Όμμα
των τηλεοράσεων και των υπολογιστών,
όπου γης.

Ποσότητα
Κατηγορία: