Εσωτέρα Θεραπευτική

Είναι μια συγκεκριμένη μέθοδος Ιαματικής Διαδικασίας που αφορά το ενεργειακό πεδίο.

«… η καρδιά του Σκορπιού βασίλεψε, ο τύραννος μέσα στον άνθρωπο έχει φύγει, κι ‘ολες οι κόρες του ποντού, Νηρηίδες, Γραίες τρέχουν στα λαμπυρίσματα της αναδυόμενης .
Όποιος ποτέ του δεν αγάπησε, θ’ αγαπήσει, στο φως…»
Γιώργος Σεφέρης, “ΚΙΧΛΗ”

Εσωτέρα Θεραπευτική είναι μια συγκεκριμένη μέθοδος Ιαματικής Διαδικασίας που αφορά το ενεργειακό πεδίο. Είναι η θεωρία και η πρακτική για μια “άλλη” ανατομία, την ανατομία του ΑΙΘΕΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ του ανθρώπου.

Μαθαίνει κανείς πως μπορεί να εργασθεί με την ενέργεια, να την εναρμονίσει και να την διευθύνει μέσα στο ανθρώπινο σύστημα, βοηθώντας έτσι στην πρόληψη για τυχόν μελλοντικά προβλήματα αλλά και την βελτίωση του ανθρώπινου οργανισμού.

Υπάρχουν νόμοι και κανόνες που οφείλει κανείς να ακολουθήσει για να επιτύχει την εξάσκηση αυτής της τεχνικής και που του παρέχουν μια ισχυρή υποδομή στο υπό εκτέλεση έργο.
Το άλλο επίσης σημαντικό στοιχείο αυτής της επιστήμης είναι ότι εργάζεται ουσιαστικά με αυτό που λέγεται ψυχή, όχι ως θεωρητικό ή θεολογικό στοιχείο ή μια αφηρημένη ιδέα αλλά με αυτό που είναι. Ένα πραγματικό γεγονός μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη.

Απευθύνεται σε όλους/ες εσάς που έχετε την έφεση να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας, ή με τους άλλους, αλλά και με όσους/ες από εσάς ασκείτε ήδη μια μορφή συμπληρωματικής ή κλασικής προσέγγισης του ανθρώπινου πόνου και επιθυμείτε να εμβαθύνετε στην εσωτερική πλευρά της τέχνης σας.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ [ απo το 1990 ]

Σε συνεργασiα µε το INTERNATIONAL NETWORK OF ESOTERIC HEALING (Ι.Ν.Ε.Η)

Α’ ΕΤΟΣ: Εσωτέρα Θεραπευτική, Ανατομία – Φυσιολογία.

Β’ ΕΤΟΣ: Εσωτέρα Θεραπευτική, Παθολογία, Σχέση ‘Θεραπευτή- Θεραπευόμενου’.

Γ’ ΕΤΟΣ: Εσωτέρα Θεραπευτική, Παθολογία