ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Η Εσωτέρα Θεραπευτική είναι μια συγκεκριμένη ενεργειακή θεραπεία που ασχολείται με το αιθερικό σώμα του ανθρώπου.
Το λεπτοφυές αυτό ενεργειακό σώμα, διαπερνά και περιβάλλει το φυσικό σώμα με κύριο αντικειμενικό σκοπό να το ζωογονεί και να το ενεργοποιεί.
Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει πώς να εναρμονίζει και να εξισορροπεί την ενέργεια αυτή, βοηθώντας στην καλή υγεία και ευεξία του ανθρώπινου οργανισμού.
Ο βαθύτερος όμως σκοπός της ενεργειακής αυτής προσέγγισης, είναι να φέρει σε επαφή τον άνθρωπο με αυτό που λέγεται Ψυχή, όχι θεωρητικά αλλά σαν ένα πραγματικό γεγονός μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη.
Απευθύνεται σε όλους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον εαυτό τους ή και με τους άλλους, αλλά και σε όσους ασχολούνται ήδη με μια εναλλακτική ή κλασσική προσέγγιση θεραπείας και θα θέλανε να εμβαθύνουν στην εσωτερική πλευρά της τέχνης τους.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Α΄ έτος: Εσωτέρα Θεραπευτική – Ανατομία, Φυσιολογία.
Β΄ έτος: Εσωτέρα Θεραπευτική – Παθολογία.
Γ΄ έτος: Εσωτέρα Θεραπευτική – Σχέση θεραπευτή -θεραπευόμενου.

(από το 1990) Σε συνεργασία με το International Network of Energy Healing (I.N.E.H)

Διδάσκει η Θεολογία Χριστοπούλου