Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ

Η παρακολούθηση αυτού του τμήματος έπεται των τριών χρόνων της Ψυχοενεργειακής και αφορά στην κατασκευή της γέφυρας Ανταχκάρανα και των σταδίων της, τόσο ως τεχνική, όσο και ως τρόπο ζωής.
Μέσα από τη μελέτη, ανάλυση των κειμένων – κυρίως του βιβλίου «Ακτίνες και μυήσεις», – καθώς και εργασιών σε κοινά θέματα, γίνεται φανερή η σχέση του μέρους με το όλο αλλά και η σχέση των μερών μεταξύ τους.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αφ’ ενός να επιδιώκεται η διεύρυνση της αντίληψης ώστε να περιλαμβάνει ανώτερες περιοχές συνείδησης και αφ’ ετέρου να είναι ουσιαστικότερη η επαφή και η σύνδεση με τα πράγματα και τους ανθρώπους γύρω μας και το ενδιαφέρον να μην περιορίζεται στο εγώ και τις ανάγκες του.
Έτσι το παγκόσμιο γεφυρώνεται με το ιδιωτικό, ο χώρος των Ιδεών με το κόσμο των φαινομένων.
Ο άνθρωπος αναγνωρίζει ότι είναι ακέραιο μέρος του συνόλου και η ολοκλήρωση της ατομικότητάς του που κατακτήθηκε με έντονη προσπάθεια, γνώση και επιμέλεια τα προηγούμενα χρόνια, σε συνδυασμό με το ψυχικό μέρος ως εκφραστή ομαδικής συνείδησης, αξιοποιούνται έτσι ώστε να διαμορφώνονται εκείνες οι σκεπτομορφές που θα παράγουν δημιουργικό έργο προς όφελος της ανθρωπότητας.

Διδάσκει η Στέλλα Κυπραίου