Κατηγορία: Ανακοινώσεις

ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Εξειδικευμένο Τμήμα, που οδηγεί στην πιστοποίηση Ψυχοενεργειακών Αναλυτών και περιλαμβάνει τις εξής-υποχρεωτικές- Θεματικές Ενότητες:

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ-ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ ( 100 ώρες ).
2. ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ( 100 ώρες )
3. ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙ ( 100 ώρες )
4. ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙΙ ( 100 ώρες )
5. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ( 100 ώρες )

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

Τον Βασικό Κορμό μπορεί να τον παρακολουθήσει οποιοσδήποτε ενήλικας , η περιγραφή του οποίου βρίσκεται στην ιστοσελίδα: www.e-synthesis.gr και στο θέμα: ΤΜΗΜΑΤΑ- ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Το ΕξειδικευμένοΤμήμα μπορεί να το παρακολουθήσει, όποιος/α έχει τελειώσει τον Βασικό Κορμό και κρίνεται επαρκής ως προς κάποιες προϋποθέσεις-δεξιότητες που τίθενται από το πρώτο έτος κιόλας του Βασικού Κορμού και τις οποίες οφείλει στο τέλος των τριών ετών να κατέχει.
Εισέρχεται στο Εξειδικευμένο Τμήμα , της τάξεως των 500 ωρών, κατόπιν συνεντεύξεως και εισηγήσεων των διδασκόντων.

Η ΣΥΝΘΕΣΙΣ ως κέντρο και η ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ως πρόγραμμα, έχουν πιστοποιηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής, στην οποία οι σπουδαστές /τριες και των δύο μερών της ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ μπορούν να γραφτούν ως μέλη.
Για περισσότερα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Σ.

Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Ιωάννης Ψάρρας, ιδρυτικό μέλος της Ε.Ε.Σ., ιδρυτής του Χώρου Πολιτισμού και Έρευνας ΣΥΝΘΕΣΙΣ.