Σύνθεσις

Ο ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1995 στην Νέα Κούταλη της Λήμνου από τον Ιωάννη Ψάρρα. Συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια συνεχούς λειτουργίας.

Δραστηριοποιείται στο πεδίο των Ενεργειακών Προσεγγίσεων, και της Συνθετικής Συμβουλευτικής με προγράμματα πάνω στις εξής κατευθύνσεις:

1.ΕΣΩΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ( από το 1990 )
2.ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ ( από το 1991 )
3.ΣΧΕΣΗ ‘ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ’- ‘ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ’ ( από το 1990 )
4.ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ στην ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΑΚΤΙΝΩΝ ( 1997 ).

 

Ολιστική θεραπευτική

Η Ολιστική Θεραπευτική τόσο ως προς το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και στην πρακτική της εφαρμογή, αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως Όλον, ως ενιαία και αδιαίρετη οντότητα τόσο σε σχέση με τον εαυτό του – θεωρώντας ως “εαυτό” το σωματικό/αιθερικό, συναισθηματικό, νοητικό του εξοπλισμό, καθώς και τη ψυχή και το πνεύμα του – όσο και με το περιβάλλον στο οποίο ανήκει. Ο ‘θεραπευτής’ που ασκεί την Ολιστική Θεραπευτική δεν ασχολείται μόνο με το επιμέρους σωματικό σύμπτωμα, αλλά υποστηρίζει τον άνθρωπο στο να αντιληφθεί τις τυχόν αιτίες που προσδιόρισαν το αποτέλεσμα που τον ταλαιπωρεί και με αμοιβαία συνεργασία- όπου υπάρχει μέγιστος σεβασμός- οδηγούνται στην όποια αποκατάσταση του αιτήματος του ‘θεραπευόμενου’ και στον επαναπροσανατολισμό και την ανάληψη της ευθύνης της ζωής του.Η Ολιστική Θεραπευτική δεν θεωρεί την όποια ασθένεια σαν κάτι το ‘κακό που μας βρήκε’, αλλά σαν ένα σημείο ‘κρίσης’ το οποίο μπορεί να ειδωθεί ως ‘ευκαιρία’, και που αν μελετηθεί ορθά και αποκαλυφθεί η αιτία της, θα επιφέρει μια ποιοτικότερη διαβίωση μαζί με μια καινούργια αντίληψη.Σ’ αυτή τη διαδρομή ο ‘θεραπευτής’ λειτουργεί ως ‘γέφυρα’ ανάμεσα στο αίτιο και το αποτέλεσμα (και αντιστρόφως), με τις γνώσεις δε τις οποίες κατέχει από την οικιοθελή και μακροχρόνια ενασχόλησή του με το δικό του σωματικό/αιθερικό, συναισθηματικό και νοητικό υλικό, πέραν αυτής ταύτης της  τεχνικής που τυχόν ασκεί, συμμετέχει ισότιμα στην όλη πορεία, ακολουθώντας με ακρίβεια, συνέπεια και σεβασμό της ετυμολογία της λέξης θεραπεύω, που στην Ελληνική Γλώσσα σημαίνει: υπηρετώ, φροντίζω, περιποιούμαι, ασχολούμαι με ζήλο, καλλιεργώ.

 

ΣΥΝΘΕΣΙΣ: (αρχ. συντίθιμι), η αρμονική σύνδεση μερών/στοιχείων μεταξύ τους για τη δημιουργία ενός συνόλου. Το ολικό άθροισμα, το κέντρο και η περιφέρεια καθώς και ο κύκλος της εκδήλωσης, θεωρούμενα ως μονάδα.