Ανακοινώσεις
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
4 years, 3 months ago Posted in: Ανακοινώσεις 0

 

ΣΥΝΘΕΣΙΣ 

ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ:1995

ΑΦΜ 090242636

ΔΩΡΙΔΟΣ 20, ΑΙΓΑΛΕΩ

www.e-synthesis.gr

email: synthesis95@on.gr

τηλ.210-6984110

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Αγαπητά μέλη, με την παρούσα σας γνωστοποιείται ότι ο κος Γκούμας Γεώργιος και ο κος Καμπίτης Νικόλαος , από της 30ης Δεκεμβρίου 2014, δεν ανήκουν στο δυναμικό της εταιρείας και έπαψαν πλέον να είναι υπάλληλοί της.

Ως εκ τούτου, τα σεμινάρια: α) Σιάτσου  και β) Σχέση ΄θεραπευτή-θεραπευόμενου΄ που διοργανώνονται από την εταιρεία μας από την ίδρυσή της (έτος 1995) μέχρι σήμερα δεν θα συνεχιστούν με εισηγητές τους ανωτέρω.

Όποια μέλη της ΣΥΝΘΕΣΙΣ, είχαν συμμετοχή στα εν λόγω σεμινάρια –των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία- και με τους μέχρι πρότινος εισηγητές, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας ή με τη γραμματεία της εταιρείας, για περαιτέρω διευκρινήσεις και επίλυση τυχόν εκκρεμοτήτων.

 

Σας ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση ,

ΣΥΝΘΕΣΙΣ, Χώρος Πολιτισμού και Έρευνας, Δωρίδος 20 και Δοϊράνης, Αιγάλεω.

Comments are closed.