Άρθρα
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟ ΛΟΓΙΚΟ
8 years, 6 months ago Posted in: Άρθρα 0

Πλήρες

το περιλαμβάνον όλη την έκταση

έκσταση

τις παραμέτρους, τις συνδέσεις, τις επιμέρους και καθ’ ολοκληρίαν

σχέσεις

και αντιλαμβάνεται

την αρχή και το τέλος

που είναι κύκλος

χωρίς αρχή και δίχως τέλος

και κατανοεί

την αιτία και το αποτέλεσμα

κι ας είναι αυτό που γεννά την αιτία

τόσο στο μέρος όσο και στο όλον

και ενώνει

απορροφά το μικρό στο μέγα

προχωρά μέσ’ απ΄τη βασανιστική λεπτομέρεια

στην αφαίρεση

το τίποτα

το ουσιώδες

που είναι και είναι συγχρόνως όλα

όλα όχι γενικώς

αλλά με ονοματεπώνυμο

ακέραια μέρη του συνόλου

μικρογραφίες απόλυτα ακριβείς

του εμπεριέχοντος

που κι αυτό με τη σειρά του

αποτελεί

ακριβές

ακριβό

περιεχόμενο

                                                                                21 Απριλίου 2012

                                                                                     ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ

Comments are closed.